EUROPESE NORMERING ANTI-STATISCH/ESD

EN 1149-5: 2008

Deze Europese Normering is onderdeel van een serie normeringen die een materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding specificeren, gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem om brandgevaarlijke ontladingen te voorkomen. De vereisten zijn mogelijk niet voldoende in zuurstof verrijkte brandgevaarlijke atmosferen. Deze Europese Normering is niet van toepassing op de bescherming tegen netspanning.

EN 61340-5-1: 2002

Bescherming van elektrische apparaten tegen electro-statische verschijnselen.

EUROPESE NORMERINGEN GEVAARLIJKE STOFFEN

EN 14605: 2005 – BESCHERMENDE KLEDING TEGEN CHEMISCHE VLOEISTOFFEN

Deze normering geeft de prestatievereisten aan voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of neveldichte (Type 4) aansluitingen, inclusief items die alleen delen van het lichaam beschermen (Type PB (3) en PB(4)).

VLOEISTOFDICHTE PAKKEN (TYPE 3)

Deze test bestaat uit het blootstellen van het gehele pak aan een serie korte stralen vloeistoffen op waterbasis bedoelt voor diverse kritische delen van het pak. Dit pak beschermt tegen sterke stralen van chemische vloeistoffen.

NEVELDICHTE PAKKEN (TYPE 4)

De test bestaat uit het blootstellen van het hele pak aan ene intense nevelvloeistof op waterbasis. Dit pak beschermt tegen sterke verzadiging van chemische vloeistoffen.

EN ISO 13982: 2004

TYPE 5 – DROOG-DEELTJES PAK

Dit specificeert de minimum vereisten voor chemisch beschermende kleding die resistent is tegen penetratie door solide deeltjes in de lucht, tegen gevaarlijke stoffen en droge deeltjes beschermt.

EN 13034: 2005

TYPE 6. VERMINDERD SPRAY PAK EN GEDEELTELIJK LICHAAM BESCHERMENDE ITEMS (PB6)

Dit specificeert de minimum vereisten voor chemisch beschermende kleding die beperkte beschermende prestaties leveren tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB 6 uitrusting). Vloeibare chemische sprays en spatten die niet gericht zijn of op het pak zijn blijven zitten, maar fijne nevel druppels in de atmosfeer zouden kunnen bevatten.

EN 1149-5: 2008 – ELEKTROSTATISCHE BENODIGDHEDEN – OPPERVLAKTEWEERSTAND (TEST METHODE EN BENODIGDHEDEN)

Deze test is voor het verwijderen van de elektrostatische lading om vonkvorming te voorkomen en wat vuurgevaarlijk kan zijn voor de drager.

EN 14126: 2003

Dit specificeert de eisen en testmethodes voor beperkt gebruik beschermende kleding die bescherming biedt tegen infectieve deeltjes.

EN 1073-2: 2002 – BESCHERMENDE KLEDING TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING

Eisen en testmethodes voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen bepaalde radioactieve besmetting.

EN ISO 14116: 2008

Deze normering specificeert de prestatie eisen voor de beperkte vlammenverspreiding van materialen, materiaal samenvoegingen en beschermende kleding om de mogelijkheid van brandende kleding tegen te gaan waarmee het op zichzelf een gevaar zou zijn. Extra eisen voor kleding worden ook gespecificeerd.

CHEMISCHE BESCHERMING

Geeft aan de naleving van de huidige Europese normen voor chemische beschermende kleding.

ANSI/ISEA 101 2014

Nationale Amerikaanse Normering voor Beperkte Gebruiksduur en Wegwerp Overalls – Maat en Label Vereisten.

EUROPESE NORMERINGEN HANDBESCHERMING

EN 420: 2003 + A1 2009 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN: ALGEMENE VEREISTEN

Deze normering geeft de algemene vereisten aan voor het ontwerp, constructie, schoonmaak instructies, electro-statische eigenschappen, maatvoering, vaardigheid, waterdoorlatendheid en absorptie vermogen tezamen met markering en informatie.

EN 388:2003 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO’S

Deze standaard is van toepassing op alle soorten beschermende handschoenen met betrekking tot fysieke en mechanische invloeden veroorzaakt door schuren, snijden, scheuren en prikken. Deze standaard is alleen van toepassing in samenspraak met EN410 (1 is de minimale waardering).

 • Prestatie Niveaus 1-4 a: SCHUURWEERSTAND: Aantal cycli welke nodig zijn om het monster te beschadigen bij een constante snelheid.
 • Prestatie Niveaus 1-5 b: SNIJWEERSTAND: Aantal cycli welke nodig zijn om het monster te beschadigen bij een constante snelheid.
 • Prestatie Niveaus 1-4 c: SCHEURWEERSTAND: Maximale kracht welke nodig is om het monster te scheuren.
 • Prestatie Niveaus 1-4 d: PRIKWEERSTAND: Kracht welke nodig is om het monster door te prikken met een gestandaardiseerde stoot.

EN 10819: 1996 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN: MECHANISCHE VIBRATIE EN SCHOK

Deze Europese normering specificeert een methode voor laboratoriummetingen, data-analyse en rapportage van vibratie-overdracht. Vibratie transmissie wordt gemeten in de bandbreedte vanaf 31,5 Hz. De testopstelling is een hendel in de palm van de hand. Hz tot 1250 Hz. Deze norm is bedoeld als test voor de vibratie-overdracht via handschoenen.

EN 407: 2004 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE RISICO´S (HITTE EN/OF VUUR)

Deze standaard specificeert thermische prestatie voor beschermende handschoenen tegen hitte en/of vuur. Het hitte- en vlam pictogram wordt vergezeld van een 6 cijferig nummer:

 • Prestatie Niveaus 1-4 A: BRANDGEDRAG: De tijd gedurende welke het materiaal blijft branden en blijft opbranden nadat de ontstekingsbron is geëlimineerd.
 • Prestatie Niveaus 1-4 B: CONTACT HITTE: Temperatuur (in de range van 100 °C tot 500°C waarbij de handschoenendrager geen pijn voelt (voor minimaal 15 seconden).
 • Prestatie Niveaus 1-4 C: GELEIDINGS HITTE: Tijdsduur welke nodig is om geleidingswarmte van een vlam te vertragen.
 • Prestatie Niveaus 1-4 D: STRALINGS HITTE: Tijdsduur welke nodig is om een gegeven temperatuur te bereiken.
 • Prestatie Niveaus 1-4 E: KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL: Hoeveelheid spatten welke nodig is om een bepaalde temperatuur te bereiken.
 • Prestatie Niveaus 1-4 F: GROTE HOEVEELHEID GESMOLTEN METAAL: Hoeveelheid spatten welke nodig is om een bepaalde temperatuur te bereiken.

B: CONTACT HITTE:

EN 12477: 2001 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSERS

Deze Europese Normering bepaalt de vereisten en testmethoden voor beschermende handschoenen voor gebruik in handmatig metaallassen, -snijden en gerelateerde processen. Volgens hun prestaties worden beschermende handschoenen voor lassers geclassificeerd in twee typen:

 • Type A: Lagere beweeglijkheid (met hogere andere prestaties)
 • Type B: Hogere beweeglijkheid (met lagere andere prestaties)

EN 1935/2004 – CE VOEDSELVEILIG

Europese wetgeving met betrekking tot materialen die met voedsel in aanraking komen (Richtlijn EN 1935/2004). In deze richtlijn wordt vereist dat materialen die met voedsel in aanraking komen niet in het voedsel mogen achterblijven en organoleptische eigenschappen (bijvoorbeeld kleur, reuk, structuur en smaak) mogen veranderen. Producten die met voedsel in aanraking mogen komen, dienen zodanig gelabeld te worden.

EN 374 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN: TEGEN CHEMICALIËN EN MICRO ORGANISMEN

EN 374-1: 2003

Deze normering geeft de vereisten aan voor handschoenen die de drager beschermen tegen chemicaliën en/of micro organismen.

EN 374-2: 2003

Deze Europese Standaard specificeert de test methode voor de prikweerstand van handschoenen die bescherming bieden tegen chemicaliën en/of micro organismen.

EN 374-3: 2003

Deze Europese standaard geeft de bepaling van de weerstand van beschermende handschoenen tegen permeatie van potentieel gevaarlijke niet-gasvormige chemicaliën onder de voorwaarden van voortdurend contact.

Handschoenen dienen te zorgen voor een effectieve barrière tussen vloeistoffen en micro-organismen. Prestatieniveaus zijn gelijk aan de AQL (Acceptable Quality Levels) waarbij stalen genomen worden van een productiepartij en welke getest worden tijden productie, op gaatjes en lekken door enerzijds de handschoen te vullen met lucht of anderzijds te vullen met water. Handschoenen dienen te voldoen aan Niveau 2, als zijnde micro-organisme bestendig. (Niveau 1 = AQL 4.0) (Niveau 2 = AQL 1.5) (Niveau 3 = AQL 0.65).

Het “Lage Chemische Weerstand’ or “Waterdicht” handschoenen-pictogram is te gebruiken voor handschoenen welke een langere doorbraaktijd hebben van 30 minuten op de drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar welke voldoen aan de prikbestendigheid-test.

EN 1149 – BESCHERMENDE KLEDING: ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 1149-1:2006

Deze Europese Normering specificeert een testmethode voor materialen die bedoeld zijn om gebruikt te worden in de fabricage van elektrostatisch beschermende kleding (of handschoenen) om een brandgevaarlijke ontlading te voorkomen. Deze testmethode is niet van toepassing op materialen die gebruikt worden in de fabricage van beschermende kleding of handschoenen die beschermen tegen netspanningen.

EN 1149-5:2008

Beschermende Kleding – Elektrostatische Eigenschappen – Deel 5: Materiaalprestaties en ontwerpvereisten. Deze Europese Normering is onderdeel van een serie normeringen die een materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding specificeren, gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem om brandgevaarlijke ontladingen te voorkomen. De vereisten zijn mogelijk niet voldoende in zuurstof verrijkte brandgevaarlijke atmosferen. Deze Europese Normering is niet van toepassing op de bescherming tegen netspanning.

ESD – (ELECTROSTATISCHE ONTLADING)

ESD Handschoenen worden gebruikt om statische elektriciteit af te wenden. Door oppervlakteweerstand word gemeten volgens de methode gespecificeerd in EN1149-1, maar de testproeven dienen te voldoen aan de vereisten van EN1149-5.

EN 511:2006 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN KOUDE

De Europese normering specificeert de eisen en beproevingsmethoden voor handschoenen die beschermen bieden tegen geleidende kou tot -50 graden Celsius. Deze koude kan worden gekoppeld aan de klimaatomstandigheden of een industriële activiteit.

 • Prestatie Niveaus 1-4 a:VEREISTEN TEGEN CONVECTIE KOUDE
 • Prestatie Niveaus 1-4 b:VEREISTEN TEGEN CONTACT KOUDE
 • Prestatie Niveaus 0-1 c:WATERDOORLATENDHEID

EN 381-7: 1999 – BESCHERMENDE HANDSCHOENEN – VOOR GEBRUIKERS VAN HANDKETTINGZAGEN

Deze Europese normering geeft de eisen aan die gesteld worden aan handschoenen die gedragen worden bij het werken met een kettingzaag omschreven in de norm EN381-4. De vereisten geven ook aan hoe de handschoenen gemerkt moeten zijn en voorzien moeten zijn van informatie aangeleverd door de producent inclusief criteria voor de juiste keuze van de handschoen bij de werkzaamheden en een gebruiksinstructie.

INFORMATIE HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

 

EN ISO 20471 – INTERNATIONALE NORMERING HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

Hoge zichtbaarheidskleding geeft een visueel signaal af van de dragers aanwezigheid. De hoge zichtbaarheidskleding is bedoeld om de drager te laten opvallen onder alle lichtomstandigheden door gebruikers van voertuigen en andere mechanische apparaten voor zowel overdag als ‘s nachts.

Hoge zichtbaarheidskleding heeft een fluoriserende oppervlakte gecombineerd met reflecterend materiaal dat voldoet aan de certificeringsvereisten in 3 verschillende klassen:.

 • Klasse 3: Hoogste niveau van bescherming – vereist voor personen die op of bij snelwegen of op vliegvelden werken. Moet een minimum van 0.80m2 achtergrond materiaal hebben en 0.20m2 van retro-reflecterend materiaal (4 meter van 5cm brede reflecterende tape).
 • Klasse 2: Midden niveau van bescherming – vereist voor personen die werken op of nabij A en B klasse wegen, ook voor bezorgers. Moet een minimum van 0.50m2 van achtergrondmateriaal en 0.13m2 van retro-reflecterend materiaal (2.60 meter van 5cm breed reflectieve tape).
 • Klasse 1: Minimaal niveau van bescherming – vereist voor personen die op privéwegen werken of in combinatie met een kledingstuk van een hogere klasse. Moet een minimum van 0.14m2 achtergrond materiaal hebben en 0.10m2 retro-reflecterend materiaal (2 meter van 5 cm brede reflectieve tape).

 

EN 342 – BESCHERMENDE KLEDING – KLEDINGCOMBINATIES EN MATERIALEN VOOR BESCHERMING TEGEN KOU

EN 342 is de algemene Europese normering die vereisten en testmethodes specificeren voor prestatie van kleding die samen gedragen worden (bv. pakken uit twee stukken of overalls) en enkele kledingstukken voor bescherming tegen koude.

 

EN 343 – BESCHERMENDE KLEDING – BESCHERMING TEGEN REGEN

EN 343 is de Europese Normering die toepasbaar is op kledingstukken die worden gedragen in ongunstige weersomstandigheden. Het specificeert de kenmerken van beschermende kleding tegen invloeden van slecht weer, wind en kou boven -5°C. De normering geeft twee prestatie parameters aan: X = Waterresistentie (3 niveaus), Y = Ademende Eigenschappen (3 niveaus).

 

EN 14058 – BESCHERMENDE KLEDING – KLEDING DIE BESCHERMING BIEDT TEGEN KOUDE OMSTANDIGHEDEN

Deze norm specificeert eisen en de beproevingsmethoden voor de uitvoering van enkele kledingstukken ter bescherming tegen afkoeling van het lichaam in een koele omgeving. Koele omgevingen zijn ten gevolge van een combinatie van vocht en wind bij temperaturen van -5 ° C en lager. Bij matige lage temperaturen wordt kleding tegen de locale lichaamskoeling niet alleen gebruikt voor outdoor-activiteiten, maar kan deze ook worden gebruikt voor indoor-activiteiten. In deze gevallen hoeven kledingstukken vaak niet te worden vervaardigd uit waterdichte of lucht-ondoorlatend materiaal. Daarom zijn deze eisen optioneel voor deze standaard.

 

EN 510 – BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK WAAR SPRAKE IS VAN HET RISICO DAT DE DRAGER GEGREPEN KAN WORDEN DOOR BEWEGENDE DELEN

Deze normering specificeert de vereisten voor beschermende kleding die het risico minimaliseren om verstrikt te raken in bewegende delen op het moment dat de drager op of in de buurt van gevaarlijk bewegende machines of apparaten werkt.

 

EN 1150

Deze Europese Normering geeft de optische prestatievereisten aan voor signalisatiekleding gedragen door volwassen en jongeren, en zijn ontworpen voor niet professioneel gebruik.

 

EN 13356 – EN 13356 – ZICHTBAARHEIDSACCESSOIRES VOOR NIET PROFESSIONEEL GEBRUIK

Deze normering geeft de prestatievereisten aan voor accessoires die worden gedragen of aangebracht door mensen voor niet professioneel gebruik. Zichtbaarheidsaccessoires die voldoen aan deze normering zijn bedoeld om de aanwezigheid van de gebruiker aan te geven door oplichting door voertuigbelichting op donkere wegen.

 

ISO 13688 – BESCHERMENDE KLEDING – ALGEMENE EISEN

Deze internationale norm specificeert algemene eisen en aanbevelingen voor ergonomie, levensduur, de dimensionering en de markering van beschermende kleding, en voor de door de fabrikant verstrekte informatie. Elk gecertificeerd product in onze catalogus is ook gecertificeerd volgens ISO 13688.

INNOVATIE, KWALITEITSONDERDELEN EN SPECIALISTISCHE SAMENSTELLING KENMERKEN DE PORTWEST™ SCHOENEN COLLECTIE

SCHOENMATEN

Schoenmaten

 

VEILIGHEIDSSCHOENEN BESCHERMEN VOETEN

De verstevigde neus beschermt de tenen van de drager tegen risico’s van blessures bij vallende objecten en pletten in gevaarlijke (werk-) omstandigheden. De tussenzool beschermt de voet tegen het indringen van scherpe objecten door de loopzool.

 

VEILIGHEIDSSCHOEISEL KAN WORDEN HERKEND AAN DE VOLGENDE NORMERING:

EN ISO 20345:2011

Deze internationale normering geeft de basis en extra (optionele) vereisten aan voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik. Inclusief bijvoorbeeld mechanische risico’s, slip weerstand, thermische risico’s en ergonomische gedragingen.

EN ISO 20345:2011

 

AANVULLENDE VEREISTEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN MET BIJBEHORENDE SYMBOLEN TER MARKERING.

HELE SCHOEN

 • P: Penetratie weerstand.
 • A: Elektrische eigenschappen: Antistatische Schoenen.
 • CL: Weerstand tegen onvriendelijke omgevingen: Koudebescherming van complexe zool.
 • E: Energie Absorptie in de Hak.
 • WR: Waterdicht.
 • M: Bescherming van het middenvoetsbeen
 •  

SCHACHT

 • WRU: Water afstotend en absorptie
 •  

LOOPZOOL

 • HRO: Hete Oppervlakte Bescherming.
 • FO: Bestand tegen motorolie

 

EN ISO 20347:2012

Deze internationale normering specificeert de basis en extra (optionele) vereisten voor werkschoenen die beroepsmatig gedragen worden maar niet blootgesteld worden aan enige mechanische risico’s (impact of compressie).

20347:2012

 

EN ISO 13287:2012

Deze Europese Normering specificeert een testmethode voor de slipweerstand voor schoenen met normale zolen,bescherming en gebruik.Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met spikes,metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst,onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen,realitief tot het oppervlak.De frictiekracht word gemeten en de dynamische coefficient van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA) en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat,word deze gemarkeerd als SRC.

13287:2012

 

MARKERINGEN:

13287:2012 markeringen

 

EN 61340-4-3:2002

ELEKTROSTATISCHE-STANDAARD TEST METHODES VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN-SCHOEISEL.

Dit deel van IEC 61340 omschrijft een testmethode voor het vaststellen wat de elektrische resistentie is van schoeisel dat wordt gebruikt in de controle van elektrostatische resistentie. Schoeisel dat wordt gebruikt in de controle van elektrostatische potentie op mensen.Deze normering is geschikt voor gebruik door de producent van schoeisel alsmede door de eindgebruiker.

ELEKTROSTATISCH GELEIDEND SCHOEISEL

Schoeisel zoals getest door de methode die wordt omschreven in de standaard met een elektrische resistentie van < 1 x 10⁵ Ω.

ELEKTROSTATISCH DISSIPATIEF SCHOEISEL

Schoeisel zoals getest door de methode die wordt omschreven in deze standaard met een elektrische resistentie van > 1 x 10⁵ Ω en < 1 x 10⁸ Ω.

VLOER / SCHOEISELSYSTEEM GEBRUIKT VOOR PRIMAIRE AARDING – ESD STANDAARD EN61340

Beschermend en veiligheidsschoeisel normering EN ISO 20344 tot EN ISO 20347. De hoeveelheid lading gegenereerd wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid.

61340-4-3:2002

 

ASTM F2413-11

Normeringsvereisten voor Beschermende (Veiligheid) Overneus Schoeisel.

Deze normering geeft de prestatie vereisten aan voor schoeisel die voeten van dragers beschermt tegen de volgende risico’s door:

 • I: impact weerstand (I) voor de neus van schoeisel
 • C: Indrukweerstand (C) voor het tenengebied van schoeisel
 • Mt: Middenvoet impact bescherming (Mt) welke de kans op schade vermindert bij middenvoetsbeentje aan de bovenkant van de voet
 • CD: Geleidende eigenschappen (Cd), die gevaren die kunnen voortvloeien uit statische elektriciteit opbouw beperken; en beperken de kans op ontsteking van explosieven en vluchtige stoffen
 • EH: Elektrische gevaren bescherming (EH), om de drager bij toevallig contact met een draad waar spanning opstaat te beschermen.
 • SD: Antistatische eigenschappen (SD) gevaren als gevolg van een te lage schoenen elektrische weerstand die kunnen bestaan waar SD schoeisel is verplicht terug te dringen.
 • PR: Doorprikweerstand (PR) schoeisel apparatuur.

 

EUROPESE NORMERINGEN VLAMVERTRAGEND

EN ISO 11612: 2008 – BESCHERMENDE KLEDING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

De prestatievereisten in deze internationale standaard zijn toepasbaar op kledingstukken die gedragen kunnen worden voor vele doeleinden.

Beschermende kleding met beperkte vlammenverspreidingskenmerken en waarmee de gebruiker kan worden blootgesteld aan stralings,- convectieve of contacthitte of gesmolten metalen spatten.

Deze test maakt gebruik van standaard methoden en voorwaarden om de prestaties van weefsel/kleding in geval van contact met warmte of vlammen te voorspellen. Kleding functies zoals naden, sluitingen en logos moeten net zo worden getest als het materiaal.

De test moet op onderdelen worden uitgevoerd, volgens het onderhoudslabel van de fabrkant.

Specifieke testen zijn:

 • Dimensionaal verandering beperkte vlamverspreiding (A1 + A2)
 • Convectieve hitte (B) – 3 niveaus
 • Radiant Heat (C) – 4 niveaus gesmolten
 • Aluminium Splash (D) – 3 niveaus gesmolten ijzer
 • Splash (E) – 3 levels
 • Contactwarmte (F) – 3 levels (temperatuur 250 graden Celsius)

Hittebestendigheid bij een temperatuur van 180 graden Celsius.

Treksterkte (moet voldoen aan een minimum van 300N), barststerkte (moeten voldoen aan een minimum van 15N) en naadsterkte. Materiaalontwerp vereist dat de dekking moet worden voorzien van de hals tot aan de polsen en de enkels. Testen zijn zowel op stof als op naden.

Optioneel testen omvat waterdamp weerstand en oefenpop testen voor de algemene predictie brandwonden.

ISO 13506: 2008 – RALPH MANIKIN TEST

Deze testmethode geeft de algemene beginselen voor de evaluatie van de prestaties van complete kleding of beschermende kleding ensembles in een steekvlam of andere korte duur blootstellingen.

Binnen de EN11612 norm is een optionele test beschikbaar om voorspellingen van brandwonden met behulp van een geïnstrumenteerde, warmte gevoelige, levensgrote pop te doen, die voldoet aan de ISO13506 testmethode.

Testen op de oefenpop leiden tot een realistische simulatie van een steekvlam conditie en analyseert de reactie van mannequin warmte sensoren om de potentiële weefsel brandschade aan de drager van bedrijfskleding te voorspellen. De effecten van blootstelling aan vlammen zijn niet alleen afhankelijk van de fundamentele beschermende eigenschappen van de stof, maar van factoren zoals de kwaliteit van het kledingstuk, pasvorm en de aanwezigheid van de luchtspleten tussen de verschillende lagen kleding.

De aanwezigheid van onderkleding heeft ook een significant effect op de bescherming.

Testen worden uitgevoerd door het blootstellen van een volledig gekleed oefenpop aan de vlam voor een periode van minimaal vier seconden. De pop is uitgerust met minimaal 100 sensoren over het hele lichaam: armen, benen en hoofd. Het doel van de sensor is om de temperatuurvariatie van het pop-oppervlak tijdens een test met de dummy bekleed te meten. En de snelheid waarmee menselijke huid energie absorbeert.

Warmte-energie geabsorbeerd door de sensors wordt geregistreerd door de computer van de pop: gegevens worden nog vergaard tot 120 seconden na het branden. Uit de verschillende gegevens, wordt een verslag opgesteld met een “body kaart” welke aangeeft en voorspeld hoe en waar lichaamsbrandwonden zich manifesteren: zonder brandwonden, eerste, brandwonden tweede of derde graad en waar ze zouden hebben voorgedaan.

Er zijn geen “Pass” of “Fail” criteria in de ISO13506-norm.

Eén van de meest nuttige functies van deze paspop tests om kledingstukken direct met elkaar onder identieke omstandigheden worden vergeleken. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen verschillende soorten kledingstoffen, ontwerp, constructie, afwerking, enz. Om het niveau van bescherming te verbeteren en om te zien hoe verschillende soorten en combinaties van materialen en lagen/ondergoed te kunnen testen worden de tests uitgevoerd in dezelfde omgeving.

EN ISO 11611: 2007 – BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ LASSEN EN AANVERWANTE PROCESSEN

Deze internationale normering specificeert minimale fundamentele veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding voor gebruik bij lassen en aanverwante processen (met uitzondering van de bescherming van de hand).

De internationale normering specificeert twee klassen met specifieke prestatie-eisen:

 • Klasse 1 is de bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, waaronder de lagere niveaus van spatten en stralingswarmte.
 • Klasse 2 is de bescherming tegen gevaarlijke lastechnieken en situaties, waardoor hogere niveaus van spatten en stralingswarmte vereist zijn.

EN ISO 11611 vereist dat de beschermende kleding volledig bedekt: bovenste en onderste romp, nek, armen en benen.

Er zijn een aantal andere ontwerpeisen die moeten worden gevolgd om gesmolten druppeltjes overal op het kledingstuk te voorkomen.

Testen moeten op voor behandelde onderdelen worden uitgevoerd volgens het fabrikant onderhoudslabel.

ATEX DIRECTIVE

De ATEX richtlijnen definiëren welke uitrusting is toegestaan in een omgeving met een mogelijke een explosieve atmosfeer. Portwest raadt aan om kledingstukken te dragen die gecertificeerd zijn volgs EN1149 en EN ISO 11611 voor toegevoegde bescherming in een ATEX omgeving.

EN ISO 14116: 2008 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN HITTE EN VLAMMEN – BEPERKTE VLAMVERSPREIDINGSMATERIALEN EN MATERIAAL SAMENSTELLINGEN

Deze normering specificeert de prestatie eisen voor de beperkte vlammenverspreiding van materialen, materiaal samenvoegingen en beschermende kleding om de mogelijkheid van brandende kleding tegen te gaan waarmee het op zichzelf een gevaar zou zijn. Extra eisen voor kleding worden ook gespecificeerd.

Beschermende kleding die voldoet aan deze normering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen af en toe en kortstondig contact met kleine ontsteken van vlammen in omstandigheden waarin er geen significant vlam gevaar is  zonder de aanwezigheid van een ander type van warmte.

EN ISO 14116 heeft drie verschillende categorieën voor vlamverspreiding:

 • Index 1: Geen vlamspreiding, geen brandend puin en geen nagloei spreiding
 • Index 2: Geen vlamspreiding, geen brandend puin, geen nagloei spreiding en geen gatvorming
 • Index 3: Geen vlamspreiding, geen brandend puin, geen nagloei spreiding, geen gatvorming en de nabrandtijd mag niet langer duren dan 2 seconden

Index 1 kleding moet niet direct op de huid worden gedragen, deze moet worden gedragen over Index 2 of 3 kledingstukken. Index 2 of 3 kledingstukken kan worden gedragen op de huid.

IEC 61482-2: 2009 BESCHERMENDE KLEDING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE BOOG

Deze normering specificeert eisen en beproevingsmethoden die van toepassing zijn op materialen en kleding voor beschermende kleding tegen de thermische effecten van een elektrische boog gebeurtenis.

Een elektrische boog is een continue elektrische ontlading van hoge stroom tussen de geleiders het genereren van zeer helder licht en intensieve warmte.

Twee internationale testmethoden zijn ontwikkeld om informatie over de weerstand van kleding aan de thermische effecten van de lichtbogen verschaffen. Elke methode geeft verschillende informatie. Om te voldoen aan de standaard moet minimaal een van de beide testen worden uitgevoerd:

 • Box testmethode EN 61482-1-2: De stof / het kledingstuk blootgesteld aan een elektrische boog wordt opgesloten in een bepaald vak met een specifieke elektrode-inrichting gedurende 0,5 seconde. Klasse 1 wordt een stroom van 4kA boog, klasse 2 is een stroom van 7 kA boog. Voorwaarden voor klasse 1 & 2-test is om typische blootstelling voorwaarden te stimuleren voor een kortsluitstroom van 4kA en 7kA.
 • Open Arc methode EN 61482-1-1: Deze testmethode is bedoeld om de ATPV (Arc Thermische Prestaties Value) of EBT (Energie Breakopen Threshold) te bepalen van een stof. De ATPV is de hoeveelheid energie die nodig is om veroorzaken 2 graden branden door het materiaal voorafgaand aan break open (50% waarschijnlijkheid). De EBT is de hoeveelheid energie die het materiaal openbreekt (50% waarschijnlijkheid). Dit is gewoonlijk de bovenste thermische limiet van het materiaal waar de vezels worden beschadigd en het materiaal mechanische sterkte verliest. Zowel ATPV en EBT worden uitgedrukt in calorieën per cm².

EN 61482-1-1 test de stof met een 8KA boog voor diverse incidenten looptijden. Werknemers worden geacht veilig te zijn als de boog waardering van hun kleren groter is dan de elektrische boog invallende energie berekend in het worst case scenario van een risicobeoordeling.

Kleding kan worden gelaagd om een algemene ATPV of EBT Rating bereiken. Een thermische laag heeft bijvoorbeeld een EBT van 4,3 Cal/m en een buitenste overtrek een ATPV van 13.6Cal / cm². Echter de combinatie ATPV / EBT ratings is groter dan de som van de twee enkele lagen, aangezien de luchtspleet tussen de twee lagen verschaft de drager extra bescherming.

Een andere parameter gemeten tijdens de open arc test is de HAF waarde (Heat Attenuation Factor).  Dit beschrijft de hoeveelheid warmte geblokkeerd door het weefsel.

EN 1149-5: 2008 – BESCHERMENDE KLEDING – ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze Europese Normering is onderdeel van een serie normeringen die een materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatisch geleidende beschermende kleding specificeren en wordt gebruikt als onderdeel van een volledig geaard systeem om brandgevaarlijke ontladingen te voorkomen. De vereisten zijn mogelijk niet voldoende in zuurstof verrijkte brandgevaarlijke atmosferen. Deze Europese Normering is niet van toepassing op de bescherming tegen netspanning.

EN 1149 bestaat uit de volgende delen:

 • EN 1149-1: Test methode voor het meten van oppervlakte weerstand.
 • EN 1149-2: Testmethode voor het meten van de elektrostatische weerstand door het materiaal (verticale weerstand)
 • EN 1149-3: Testmethode voor het meten van ontlading
 • EN 1149-4: Kledingtest (in ontwikkeling)
 • EN 1149-5: Materiaal prestatie- en ontwerpvereisten

Elektrostatisch geleidende beschermende kleding dient permanent alle onderdelen die niet voldoen aan de normering te bedekken tijdens normaal gebruik. Geleidende delen (ritsen, knopen enz.) zijn toegestaan mits deze zijn bedekt tijdens gebruik.

EN 13034: 2005 – BESCHERMENDE KLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

Prestatievereisten voor kleding die beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6] uitrusting).

Deze normering specificeert de minimum vereisten voor beperkt gebruik en herbruikbare beperkt gebruik kleding die beschermd tegen chemicaliën.

Deze kleding is bedoeld om te gebruiken bij een mogelijke blootstelling aan lichte nevels, vloeibare spuitbussen op lage druk, lage volume spatten tegen welk een complete vloeibare doordringbare laag (op moleculair niveau) niet noodzakelijk is.

De standaardkwaliteit omvat zowel chemiepakken (Type 6) als gedeeltelijke bescherming lichaam (Type PB [6]).

Type 6 pakken zijn getest met behulp van een nevel of fijne nevel van water. Het water wordt gedoseerd met een mild schoonmaakmiddel om een bepaalde oppervlaktespanning en een kleurstof aan de beoordeling van de lekkage te helpen produceren. De proefpersoon draagt een absorberend pak onder de te testen kledingstuk hetgeen lekkage absorbeert en kleurt door de kleurstof.

Succes of falen wordt bepaald door de totale oppervlakte van vlekken van drie pakken en deze te vergelijken met het voorschrift. Lekken komt voor bij sluitingen en interface-gebieden, maar de vloeistof kan ook door het materiaal zelf sijpelen.

Een reeks andere proeven is aangegeven met de weerstand tegen slijtage, scheursterkte, treksterkte, weerstand tegen perforatie, weerstand tegen ontsteking, weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën en naadsterkte.

 

EUROPESE NORMERING ZAAGBESCHERMING

EN 381-5: 1995 – BESCHERMENDE KLEDING – VOOR GEBRUIKERS VAN HANDKETTINGZAGEN

De beschermende producten zijn in overeenstemming met EN 381-51995 voor Klasse 1 prestatie. EN 381-5: 1995 gecertificeerde kledingstukken zijn ontworpen om de benen bescherming te bieden tegen onbedoeld contact met een hand gebruikte kettingzaag (bescherming van een lineaire kettingzaag met snelheid tot 20 m/s).